Swedbank - Ung Ekonomi

Ung ekonomi vänder sig till ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern för att inspirera dem att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. Genom kunskap om olika valmöjligheter kan ekonomin påverkas både nu och i framtiden.

 

Vårt jobb var att ta fram ett presentations-underlag som kändes modernt och lätt att ta till sig, men som ändå var inom ramarna för Swedbanks grafiska profil. 

 

Illustration, grafisk design och motion design.