PicTellr - grafisk profil

 

PicTellr var ett Stockholm baserat start-up företag som tog kontakt med mig för att ta fram deras grafiska profil.

Logotype, färger, typsnitt, ikoner, tonalitet och guidelines för bildanvändning.

GrafiskProfil.jpg